Სერტიფიკატი

საპატიო სერთიფიკატი

ხარისხი წარმოადგენს ჩვენს ღირსებას. გამოჩენილი ხარისხი უარს ამბობს საერთოობაზე. იყო ზედმიწევნითი და ზედმიწევნით მორგებული. სტანდარტიზებული მართვის სისტემამ და ხარისხის სისტემატურმა უზრუნველყოფამ განაპირობა ის, რომ ჩვენი პროდუქცია დაეყრდნო მომხმარებელს მთელ მსოფლიოში მათი შესანიშნავი ხარისხით. თანამშრომლებთან ეფექტური ძალისხმევის წყალობით, კომპანია ისინი ხელს უწყობენ ჩვენს აღჭურვილობას მსოფლიოში ყველაზე უზადოდ.

certificate